Kontakt Novinky Fotoalbum O škole Triedy Virtuálna prehliadka školy
 • Hviezdoslavov Kubín
  1. 3. 2015

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Tak, ako po minulé roky, aj tento rok, sa stretli najlepší recitátori tried na školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy.

   

  Školské kolo prednesu prózy sa uskutočnilo 24. 2. 2015 a recitátori sa umiestnili nasledovne:

   

  2. kategória ( žiaci 4., 5. a  6. ročníka):

  1. miesto: Viktória Marková, 6. B

  2. miesto: Tomáš Podolec,  4. C

  3. miesto: Samuel  Bátora, 5. A

   

  3. kategória ( žiaci 7., 8. a  9. ročníka):

  1. miesto: Kristína Ficelová, 9. A

  2. miesto: Mária Wertheimová, 7. A

  3. miesto: Martina Frťalová, 7. A

   

  Školské kolo prednesu poézie sa uskutočnilo 26. 2. 2015  s nasledovným umiestnením:

   

  2. kategória (žiaci 4., 5. a  6. ročníka):

  1. miesto: Michaela Fleischerová, 4. C

  2. miesto: Zuzana Dobrotková, 6. A

  3. miesto: Martina Škreková, 6. B

   

  3. kategória (žiaci 7., 8. a  9. ročníka):

  1. miesto: Martina Kmeťová, 9. B

  2. miesto: Barbora Ondrušíková, 9. B

  3. miesto: Nina Rosinová, 7. A

   

  Všetkým oceneným blahoželáme, zároveň víťazky jednotlivých kategórii postupujú do okresného kola.

 • Aktualizácia údajov
  27. 2. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Malá Vansovej Lomnička
  26. 2. 2015

  Do galérie Malá Vansovej Lomnička boli pridané fotografie.

 • "Malá Vansovej Lomnička"

  Terézia Vansová by mala určite veľkú radosť, keby mohla prísť  24. februára do mestskej knižnice. Zišli sa tam malí priaznivci umeleckého slova na 4. ročníku recitačnej súťaže "Malá Vansovej Lomnička". Našu školu úspešne zastupovali šikovné recitátorky z 1. stupňa. Umiestnenie našich dievčat bolo nasledovné:

  Poézia 1. miesto  Šarlota Schlencová z 2. B, 3. miesto Martina Roháčová z 3. B

  Próza   2. miesto  Sandra Jurovatá zo 4. B a 3. miesto  Paulína Vicianová z 3. A

  Dievčatám blahoželáme!

 • Športové súťaže - okresné kolá

  V mesiaci február sa v Prievidzi uskutočnili okresné kolá v basketbale starších žiakov a žiačok, v hádzanej starších žiačok a vybíjanej mladších žiakov, do ktorých posúpili naši žiaci víťazstvom v obvodových kolách. Jednotlivé družstvá sa umiestnili nasledovne:

  basketbal (staršie žiačky) - 1. miesto - postupujú do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 2. marca v telocvični našej školy,

  basketbal (starší žiaci) - 2. miesto,

  hádzaná (staršie žiačky) - 2. miesto,

  vybíjaná (mladší žiaci) - 4. miesto.

 • Pytagoriáda - školské kolo

  Vo štvrtok 12. 02. sme uskutočnili školské kolo matematickej súťaže, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. V 3. ročníku boli úspešní riešitelia Kechanová, Vaigl, Vicianová a Ivan z 3. A, K. Botková, T. Botková, Kyjaková a Šesták z 3. B, Trgiňa z 3. C. Vo 4. ročníku boli úspešní riešitelia Blahovič a Hlaváčiková zo 4. A, Juríková zo 4. B, Kováčik, Fleischerová a Bielokostolská zo 4. C. Do okresného kola postupujú K. Botková, Kechanová, Blahovič a Hlaváčiková. Blahoželáme!

 • Školské kolo recitačných súťaží

  Tešíme sa, že žiaci z 1. stupňa prejavujú veľký záujem o recitáciu. Presvedčili sme sa o tom opäť 12. februára v školskom kole recitačných súťaží Hviezdoslavov Kubín a Rozprávkové vretienko.   Ďakujeme všetkým recitátorom za interpretáciu textov, máme z Vás veľkú radosť! Ocenení boli títo žiaci - M. Marko, N. Kňazovičová a Š. Schlencová z 2. B, Š. Štupáková z 1. C, M. Roháčová z 3. B, P. Vicianová a M. Gašparičová z 3. A, S. Jurovatá a D. Sýkorová zo 4. C. V okresnom kole budú našu školu reprezentovať Š. Schlencová, P. Vicianová a S. Jurovatá. Víťazkám blahoželáme!

 • Otvorená hodina pre učiteľov anglického jazyka na 2. stupni

  Vážená pani učiteľka/pán učiteľ anglického jazyka, v mene vydavateľstva Oxford University Press Vás pozývame na otvorenú hodinu pre učiteľov anglického jazyka na 2. stupni ZŠ.

  Bližšie informácie o mieste, čase, registrácii a programe nájdete v priloženej pozvánke.

  https://docs.google.com/document/d/1uGPZqU4EW7_D_n-StfIb8SQrFkW-HWrHYf7HIL5toNQ/pub

 • Malí recitátori

  Hviezdoslavov Kubín je súťažná prehliadka recitátorov, ktorá bude mať v tomto školskom roku už 61. ročník. Zapojili sa do nej aj naši prváci a my ich chceme pochváliť, že sa tak krásne naučili naspamäť básničky. Recitovanie zvládli na výbornú, dokázali odvahu, prekonali trému a tí najlepší budú reprezentovať svoju triedu v školskom kole. Ďakujeme Vám, milí prváci, za príjemný zážitok! - viď fotoalbum

 • Malí recitátori
  8. 2. 2015

  Do galérie Malí recitátori boli pridané fotografie.

 • Úspešní Všetkovedkovia

  30. januára boli vyhodnotení a ocenení žiaci 2. - 4. ročníka, ktorí sa v decembri 2014 zapojili do súťaže Všetkovedko. Všetkých 32 žiakov získalo diplom a malý darček. Najúspešnejší riešitelia boli ocenení titulom Všetkovedko a vecnou cenou. Ktorí to boli? Z 2. B Šarlota Schlencová, z 3. A Paulína Vicianová a Jakub Šimorka, z 3. C Šimon Helbich, Janka Tichá, Vladimír Fabian a Slavomír Mruškovič,  zo 4. A Simona Kartáčová a Peter Chribík. Blahoželáme!

 • Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na stretnutie s výchovnou poradkyňou a so zástupcami stredných škôl, ktoré sa uskutoční dňa  12. 02. 2015 (štvrtok) o 15,30 h v hlavnej budove ZŠ. Cieľom stretnutia je poskytnúť informácie o podávaní prihlášok na SŠ, o možnostiach a podmienkach štúdia na stredných školách a celoslovenskom testovaní Testovanie 9. Stretnutia sa môžu zúčastniť aj žiaci 9. ročníka.

  R. Tonhaiserová, výchovná poradkyňa

 • Predškoláci na zápise
  3. 2. 2015

  Do galérie Predškoláci na zápise boli pridané fotografie.

 • Poďakovanie rodičom

  Milí rodičia! Chceme sa Vám poďakovať za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili pri zápise detí do našej školy. Máme z nej veľkú radosť a verte, že rovnakou mierou nás aj zaväzuje. Na zápis prišlo 92 veľmi šikovných a bystrých detí, za čo patrí vďaka rodičom, ale aj pani učiteľkám z materských škôl, ktoré s nami spolupracujú a pripravujú šikovných predškolákov. Všetkým budúcim prvákom prajeme ešte bezstarostné dni bez veľkých povinností!

 • Zimný ozdravný pobyt

  V dňoch 23. - 24. 1 a 26. - 27. 1. 2015 sa žiaci športových tried zúčastnili zimného ozdravného pobytu v stredisku Remäta. Počas týchto dní si žiaci užili krásnu zimnú prechádzku z Handlovej do Remäty, využili lyžiarske stredisko Ski TMG Remäta na zdokonaľovanie svojich lyžiarskych a snowbordových zručností. Unavení, ale plní zážitkov sa každý deň vrátili vláčikom do Handlovej. Video, ktoré vypracovali žiaci 9. A triedy: https://www.youtube.com/watch?v=olr4fhy9iAg

 • Športové súťaže - obvodové kolá

  V mesiaci január sa v telocvični našej školy uskutočnili obvodové kolá vo volejbale a basketbale starších žiakov a žiačok. Vo volejbale sa žiaci aj žiačky umiestnili na 2. mieste, v basketbale získali žiaci aj žiačky 1. miesto a postupujú do okresného kola.

 • Rozprávkové vretienko

  Aj tento rok sme ocenili tých, ktorí sa prezentovali v súťaži v prednese rozprávok Rozprávkové vretienko. Na 1. mieste skončila Rebecca Štrbíková z 5. A triedy, na 2. mieste B. Ondrušíková z 9. B a S. Chvojková zo 6. B, na 3. mieste N. Gajdošová zo 6. B a S. Némethová zo 7. A.

 • Rozprávkové vretienko
  2. 2. 2015

  Do galérie Rozprávkové vretienko boli pridané fotografie.

 • Úspešní prváčikovia
  30. 1. 2015

  Do galérie Úspešní prváčikovia boli pridané fotografie.

strana: