Kontakt Novinky Fotoalbum O škole Triedy Virtuálna prehliadka školy
 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016

  Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2015. Nástup žiakov je o 8.00 h. Žiaci z 1. stupňa ukončia prvý školský deň o 9.30 h a žiaci z 2. stupňa o 9.45 h. Slávnostné privítanie prvákov sa uskutoční v telocvični o 8.00 h. Prosíme žiakov 9. ročníka, aby z dôvodu uvítania prvákov prišli do školy o 7.45 h. Ďakujeme! Riadne vyučovanie začína vo štvrtok 3. septembra 2015.

 • Oznam pre rodičov

  Školský klub detí pri Základnej škole Mierové námestie, oznamuje rodičom, že zápis detí do školského klubu detí bude dňa 02.09.2015 od  8.00 do 14.00 h. Prihlášky si musia vyzdvihnúť aj tie deti, ktoré už navštevovali  ŠKD v predchádzajúcom školskom roku. Uprednostňujú sa deti z nižších ročníkov a tie, ktorých rodičia sú zamestnaní. Bližšie informácie dostanete pri zápise.

 • Rozprestri krídla a leť
  5. 7. 2015

  Do galérie Rozprestri krídla a leť boli pridané fotografie.

 • Rozprestri krídla a leť!

  S týmto mottom sa naši najstarší žiaci po deviatich rokoch slávnostne rozlúčili v telocvični našej školy so základnou školou. Na nových cestách im prajeme veľa šťastia a na križovatkách života správne rozhodnutia.

 • Projekt Kôšbal

  "Kôšbal" bol projekt, ktorý sa uskutočnil vďaka finančnej podpore CEEV Živica a IKEA Bratislava v rámci grantového kola "Pomáhame vyrásť". Súčasťou projektu bolo získavanie vedomostí o odpade a jeho separovaní prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a vytváranie praktických zručností v separovaní. V apríli  sa do školy  zakúpilo 84 košov na triedený odpad. Dotazníkom sa zistilo, že do triedenia odpadu na škole sa zapája až 94% žiakov.

 • VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA - UČITEĽ
 • Výlet na farmu 3. B
  25. 6. 2015

  Do galérie Výlet na farmu 3. B boli pridané fotografie.

 • Vyhodnotenie športových súťaží

  V školskom roku  2014/2015 sa žiaci našej školy aktívne zapojili do školských športových súťaží organizovanými SAŠŠ, CVČ Spektrum v Prievidzi a CVČ Relax v Handlovej. Dievčatá aj chlapci súťažili v kolektívnych športoch, najväčšie úspechy sme dosiahli v basketbale a hádzanej dievčat, gymnastickom štvorboji  a v malom futbale najmladších chlapcov. V celkovom vyhodnotení  športových súťaží okresu Prievidza si naša škola polepšila a obsadila z 35 základných škôl okresu Prievidza vynikajúce 2. miesto.

  Na 48. ročníku Handlovských športových hier, ktoré organizuje  CVČ Relax v Handlovej, sme sa zúčastnili vo všetkých športových disciplínach a po súbojoch  so žiakmi základných škôl handlovskej doliny sme získali opäť 1. miesto.

  Gratulujeme a ďakujeme všetkým našim športovcom za úspešnú reprezentáciu našej školy!

 • KOKTEIL V AMFITEÁTRI

  V piatok 19. júna sa uskutočnilo podujatie, pod Názvom "KOKTEIL V AMFITEÁTRI", ktoré pripravil školský klub detí a zúčatnilo sa ho 90 detí. Deti mali neopakovateľný zážitok a všetkým sa veľmi páčilo.

  video RTV: https://www.youtube.com/watch?v=RHyA7Ml-nPc

 • Koncert filmovej hudby

       Len pred dvomi rokmi vzniklo na pôde ZUŠ v Handlovej hudobné teleso, ktoré dnes vystupuje pod názvom Cinema musica. Pravidelne svojich poslucháčov teší vynikajúcimi interpretáciami melódií známych z filmového plátna.  Aj my, žiaci 8. a 9. ročníka, sme si v ich podaní 16. 6. 2015  vypočuli 12 nádherných skladieb. Žiaci 8. B sa na hodinách výchovy umením zaoberali tvorbou skladateľov filmovej hudby a ich výsledné prezentácie boli sprievodným slovom koncertu. Previedli nás ním Frederika Nikmonová, Julka Zuzana Kurincová a Dušan Kysela. Úchvatné melódie sa dotkli našich duší a zanechali v nich hlboký umelecký zážitok. Ďakujeme pani učiteľkám ZUŠ v Handlovej Denise Smačkovej, Kataríne Engererovej, Jane Kočnerovej a ich talentovaným žiačkam: Márii Schwartzovej, Paulínke Bátorovej, Martinke Roháčovej a Saške Suchej za krásny umelecký zážitok a prajeme ich veľa úspechov v ďalších podobných projektoch.

 • Oznam

  Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí sa zúčastnili školy v prírode na Skalke pri Kremnici a pre zlý zdravotný stav viacerých detí sme museli pobyt predčasne ukončiť, že nás vzniknutá udalosť nesmierne mrzí a snažíme sa nájsť vysvetlenie a príčinu celej situácie. Ďakujeme Vám, milí rodičia, za pochopenie.

 • HŠH - altetika

  Dňa 28. mája 2015 sa v areáli našej školy a ZŠ, Morovnianskej školy uskutočnil 48. ročník Handlovských športových hier v atletike. Naši žiaci v chladnom počasí zabojovali a podali vynikajúce výkony. Celkovo sme sa umiestnili na prvom mieste.

  Výsledy jednotlivcov: HSH_atletika_vyh.docx

 • Futbalový turnaj
 • Netradičná hodina anglického jazyka


  Dňa 28. mája 2015 sa uskutočnila otvorená hodina anglického jazyka na tému „Stravovanie v anglicky hovoriacich krajín a na Slovensku.“  Žiaci pomocou svojich prezentácii predstavili jednotlivé časti stravovania, od raňajok cez desiatu, obed, olovrant až po večeru. Vo svojich prezentáciách sa predovšetkým zamerali na zdravú a nezdravú stránku stravovania u nás a v zahraničí. Rovnako vyzdvihli druhy jedál, ktoré sa na Slovensku bežne nekonzumujú. Väčšinu týchto jedál si rovnako pripravili doma ako aj v škole a počas prezentácie pohostili publikum.

  Svoje prezentácie obohatili nielen ochutnávkou netradičných jedál, ktoré boli spolufinancované našou školou, ale ich aj okorenili rôznymi súťažami, hádankami a kvízmi.

  Na túto otvorenú hodinu boli pozvaní nielen rodičia, ale aj regionálna televízia, ktorá z našej hodiny vytvorila aj krásny video príspevok, ktorý sa nachádza na nasledujúcom odkaze: http://rtvprievidza.sk/home/handlova/2872-co-ranajkuju-anglicania

  Tešíme sa na ďalšiu otvorenú hodinu.

 • Jakubov krásny úspech

  Jakub Cibula z 9. C triedy opäť preukázal svoju húževnatosť. 15. mája sa po získaní 1. miesta v okresnom kole v behu na 1000 metrov prebojoval do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 4. júna 2015 v Dubnici nad Váhom. Tu si zmeral sily s tými najlepšími v kraji. Domov sa vrátil s krásnou medailou a diplomom za 2. miesto. Gratulujeme a zároveň ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Jakubov krásny úspech
  10. 6. 2015

  Do galérie Jakubov krásny úspech boli pridané fotografie.

 • ŠPORTOVANIE A UČENIE V PRÍRODE – úspešný projekt
  10. 6. 2015

  Do galérie ŠPORTOVANIE A UČENIE V PRÍRODE – úspešný projekt boli pridané fotografie.

  Video RTV Prievidza: https://www.youtube.com/watch?v=VuDB7RKPGtk

 • ŠPORTOVANIE A UČENIE V PRÍRODE – úspešný projekt

  Pod týmto názvom sme sa zapojili do projektu zamestnaneckého grantu NADÁCIE VÚB – Škola nás baví, v oblasti vzdelávania a voľnočasových aktivít. Z prihlásených  136 subjektov bolo vyhodnotených 20, ktorým rozdelili celkom 20.000 eur. Náš Školský klub detí pri Základnej škole Mierové námestie bol úspešný a získal grant vo výške 1000 eur na realizáciu zámeru, ktorý prispeje k modernému vzdelávaniu, aktívnemu tráveniu voľného času a rozvoju záujmov a osobnosti detí. Pre deti sme v mesiaci apríl 2015 vytvorili oddychovo-športovú zónu s dvomi modulmi lezeckých a lanových stien, štyrmi stolmi s lavicami do prírody. Slávnostné otvorenie bol dňa 28.5.2015 za prítomnosti riaditeľky školy a p. Denčiakovej z VÚB Handlová. V budúcnosti plánujeme túto zónu rozšíriť a doplniť o ďalšie športové moduly. Aj týmto projektom sa nám podarilo vytvoriť zaujímavý priestor, kde môžu deti s radosťou rozvíjať svoje schopnosti a nadanie.

   

 • Nábor do športovej triedy - www.detinabasketbal.sk

 • Nezabudnuteľná Praha
  1. 6. 2015

  Do galérie Nezabudnuteľná Praha boli pridané fotografie.

strana: