Kontakt Novinky Fotoalbum O škole Triedy Virtuálna prehliadka školy
 • Marek Viedenský v našej škole
  22. 5. 2015

  Do galérie Marek Viedenský v našej škole boli pridané fotografie.

 • Marek Viedenský u nás v škole

  Aj keď naši hokejisti na MS nezískali medailu, naši žiaci naďalej ostali fanúšikmi hokeja a s veľkou radosťou privítali medzi nami Mareka Viedenského, úspešného sl. reprezentanta, Handlovčana a bývalého žiaka našej školy. Marek si priateľskou povahou získal všetky deti, ochotne odpovedal na ich otázky a na záver stretnutia sa konala autogramiáda. Ďakujeme Marekovi za návštevu a prajeme mu veľa zdravia a športových úspechov!

 • ZŠ Mierové námestie vypracovala projekt s názvom "Kôšbal", ktorého cieľom je hravou formou naučiť žiakov správne separovať odpad a vytvoriť u nich návyk triediť ho. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore CEEV Živica a IKEA Bratislava v rámci grantového kola "Pomáhame vyrásť" . Finančnú podporu vo výške 500,- € sme použili na zakúpenie farebných zberných nádob do tried.

 • Mladí zdravotníci
  19. 5. 2015

  Do galérie Mladí zdravotníci boli pridané fotografie.

 • Mladí zdravotníci

  Dňa 13. mája 2015 sa konala v Prievidzi na Gymnáziu V. B. Nedožerského okresná súťaž družstiev mladých zdravotníkov v poskytovaní prvej pomoci. Súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy pod vedením p. uč. Kaděrkovej. Družstvo tvorili B. Balážová z 2. A, N. Kňazovičová z 2. B, R. Cholujová z 3. C, P. Paulíková z 5. B a K. Soláriková z 5. B. Dievčatá si počínali veľmi dobre a umiestnili sa na krásnom 3. mieste. Blahoželáme a ďakujeme im za reprezentáciu školy!

 • Škola v prírode

  V krásnom prostredí Nízkych Tatier prežili štvrtáci nezabudnuteľných 5 dní od 11. 5. do 15. 5. 2015. Prechodným domovom sa nám stal hotel Lomnistá v Jasení. Celý týždeň bol nabitý rôznymi aktivitami, nechýbali diskotéky, ani nočná hra. Spoznávali sme okolitú prírodu a počas pobytu sme navštívili aj Bystriansku jaskyňu. Veríme, že sa všetkým žiakom pobyt v škole v prírode páčil a domov si odniesli veľa nových zážitkov.

 • Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji

  Dňa 14. mája 2015 sa konali v Svätom Petri Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji dievčat. Žiačky našej školy Sofia Polakovičová, Šárka Štupáková, Martina Roháčová a Tatiana Botková - víťazky kategórie "A" v krajskom kole - reprezentovali Trenčiansky kraj. V silnej konkurencii gymnastiek a v oslabenom zložení po bojovnom výkone obsadili 6. miesto. Ďakujeme dievčatám za vytrvalosť a usilovnosť v tréningoch a vzornú reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj Karin Strižencovej, ktorá absolvovala s družstvom všetky kolá súťaže a choroba jej znemožnila účasť na Majstrovstvách Slovenska. Žiačky na súťaž pripravovala p. uč. A. Bajánová.

 • Deň matiek
  17. 5. 2015

  Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

 • Deň matiek

  Naše milé mamičky,

  snáď vám tieto básničky

  potešia materinské srdiečka.

  Veď sme ich tvorili my – VAŠE SLNIEČKA.

   

  Mamicka-Kristina_Obonova_9.B.doc

  Mamicka-Lubica_Bacikova_9.B.doc

  Mamicka-Monika_Balazikova_9.B.doc

 • Úspešná Šarlotka
  5. 5. 2015

  Do galérie Úspešná Šarlotka boli pridané fotografie.

 • Úspešná Šarlotka

  V Bzinciach pod Javorinou, v rodisku slovenskej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej, sa 30. apríla 2015 uskutočnilo krajské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Na súťaži sa stretli najlepší recitátori zo všetkých okresov v Trenčianskom kraji. Náš okres, mesto, a predovšetkým našu školu, reprezentovala v 1. kategórii Šarlotka Schlencová z 2. B triedy. Umelecký prednes básne Čert a Kača od Terézie Mešťanovej sa veľmi páčil trojčlennej odbornej porote a v silnej konkurencii nakoniec Šarlotka získala úžasné 2. miesto. Čakanie na výsledky si Šarlotka skrátila exkurziou do rodného domu pani spisovateľky Ľudmily, kde sa dozvedela o jej živote a tvorbe. Ďakujeme Šarlotke za reprezentáciu školy a srdečne jej blahoželáme!

 • Projekt Nadácie VÚB

  ŠKD pri ZŠ Mierové námestie sa zapojilo do projektu Nadácie VÚB pod názvom " Športovanie a učenie v prírode" a získalo grant vo výške 1 000,- €, ktoré budú použité na zakúpenie preliezok a lavíc do športovo - oddychovej zóny v areáli školy.

 • Dopravná výchova
 • Dopravná súťaž

  Dňa 29. 4. 2015 sa na ihrisku Špeciálnej základnej školy uskutočnila Dopravná súťaž, organizovaná CVČ Handlová v spolupráci s Automotoklubom Baníka Handlová. Súťaž  pozostávala z praktickej a z teoretickej časti. Všetci členovia družstiev, mladších i starších žiakov, absolvovali na bicykli jazdu zručnosti po vyznačenej trase a v teoretickej časti družstvá spoločne riešili test. Za  mladších žiakov školu reprezentovali žiaci: Adam Sábel, Dávid Krištof, Emma Hanešová a Patrícia Paulíková, za starších žiakov Roman Hudák, Samuel Ondruška, Natália Poláková a Kristína Chovancová. V celkovom hodnotení sa mladší žiaci umiestnili na 3. mieste a starší žiaci na krásnom 1. mieste.

 • Land art – krajinné umenie

  Na hodinách výtvarnej výchovy sa žiaci preniesli z lavíc von do prírody, v našom prípade do areálu školy. Spoločne vytvárali land art - krajinné umenie. Témou bol apríl – mesiac lesov. V objekte školy sa zamerali na stromy v okolí školy. Myšlienku ochrany stromov a lásku k stromom jednoduchou formou stvárnili vystrihnutím svojich obkreslených rúk z papiera, ktoré na hodine etickej výchovy žiaci 8. A triedy prichytili o stromy v objatiach, čím znázornili vzájomný vzťah ľudí a prírody, lásku k stromom, ktoré nám zabezpečujú nielen čistý vzduch a zdravé prostredie, ale hlavne potrebnú životnú energiu...

 • Malý futbal - okresné kolo

  Dňa 23. apríla sa v prievidzskej ZŠ Energetikov uskutočnilo okresné kolo v malom futbale mladších žiakov. Za účasti štyroch družstiev chlapci hrali výborný futbal, no v poslednom a rozhodujúcom zápase turnaja sa im už nepodarilo zvíťaziť, a tak skončili na 3. mieste. Školu reprezentovali T. Májový, M. Grajcar, D. Zeleňanský, A. Sábel, M. Matuška, D. Krištof a D. Bohuš.

 • HŠH - plávanie

  Dňa 22. apríla sa v handlovskej plavárni uskutočnil 48. ročník Handlovských športových hier v plávaní za účasti 6 škôl regiónu. Chlapci aj dievčatá súťažili v dvoch diciplínach (50m prsia a 50m voľný spôsob) v dvoch kategóriach (mladší a starší). Snažili sa podať čo najlepšie výkony a umiestnenie našich žiakov bolo nasledovné:

  50m P ml. CH  1. Marek Eduard  Mikuš, 2. Dávid Vicena, 3. Filip Samuel  Belán

  50m P st. CH   1. Daniel Weber, 2. Peter Prosba

  50m VS ml. CH 1. Dávid Vicena, 3. Marek Eduard Mikuš

  50m VS st. CH  2. Daniel Weber, 3. Dušan Kysela

  50m VS ml. D   3. Patrícia Paulíková

   

 • Nábor do športovej triedy - www.detinabasketbal.sk

 • Deň Zeme

  Dňa 24. apríla sa žiaci našej školy zúčastnia podujatia DEŇ ZEME, ktoré sa uskutoční na Námestí baníkov v Handlovej. Žiaci budú prezentovať výrobky z recyklovaného odpadu, ktoré vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy a techniky. Príďte podporiť našu školu a  tí, čo majú chuť si zašportovať, budú mať možnosť vyskúšať si známe športové hry netradičným spôsobom.

  Viac na: http://www.handlova.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=67327

 • Testovanie PISA

  V dňoch 23. a 24. apríla prebehne aj na našej škole (z 296 škôl na Slovensku) medzinárodné testovanie 15-ročných žiakov, ktoré zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce, t.j. funkčnú gramotnosť žiakov. Testovanie bude prebiehať v elektronickej forme a bude pokrývať oblasť prírodovednú, čitateľskú, matematickú a finančnú.

strana: