Kontakt Novinky Fotoalbum O škole Triedy Virtuálna prehliadka školy
 • Les ukrytý v knihe
  26. 4. 2016

  Do galérie Les ukrytý v knihe boli pridané fotografie.

 • Martinka z 3. A - najaktívnejšia čitateľka mestskej knižnice

  Naši tretiaci navštívili mestskú knižnicu pri príležitosti besedy pod názvom "Les ukrytý v knihe." Pani Jankejová zo štátnych lesov pripravila pre žiakov zaujímavé stretnutie a zároveň podnietila žiakov k zapojeniu sa do 6. ročníka projektu na vytvorenie knihy Recepty z lesa. Na záver besedy bola žiačka Martinka Lakatošová z 3. A vyhlásená za najaktívnejšiu čitateľku v roku 2015. Takéto ocenenie si už prevzala po druhýkrát. Blahoželáme!

 • Prváci na Deň Zeme
  25. 4. 2016

  Do galérie Prváci na Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Prváci na Deň Zeme

  22. apríla si Deň Zeme pripomenuli nielen starší žiaci, ale aj naši prváci. Už od rána sa nevedeli dočkať aktivít, ktoré ich v tento deň čakali. Najviac z celého dňa sa prváci tešili na tretiu a štvrtú vyučovaciu hodinu, keď s pani učiteľkou Plšekovou mohli spoločne zasadiť svoj ovocný stromček v školskom sade. V závere tohto pekného dňa ešte s chuťou pozbierali smeti v okolí našej školy. Nielen dobrá nálada, ale aj teplé slniečko, prispeli k čaru tohto pestrého a zaujímavého dňa.

 • ŠKD - aktivity k 640. výročiu založenia nášho mesta
  21. 4. 2016

  Do galérie ŠKD - aktivity k 640. výročiu založenia nášho mesta boli pridané fotografie.

 • Zlatá rybka a splnené želania

  V utorok 19. 4. 2016 zahrali herci z divadla Clipperton z Banskej Bystrice pre žiakov z 1. stupňa v Dome kultúry rozprávku "Zlatá rybka". Príbeh o rybárovi, ktorý uloví zlatú rybku, vyznel aktuálne a rozprávka v takomto modernom humornom prevedení sa deťom veľmi páčila. Ďakujeme hercom za krásne predstavenie!

 • Polícia nie je strašiak

  V stredu 13. apríla nás svojou prítomnosťou veľmi milo prekvapila šarmantná pani policajtka. Porozprávala nám o činnosti a poslaní polície. Dievčatám učarovala jej uniforma a chlapci sa rozplývali nad putami, obuškom a naozajstnou pištoľou. Možno sa raz aj my budeme starať o verejný poriadok alebo budeme dohliadať na bezpečnosť v doprave. Pani nadporučíčke Ing. Daniele Preťovej veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa, keď príde opäť medzi nás. Žiaci zo 4. A triedy

 • Apríl v ŠKD
  13. 4. 2016

  Do galérie Apríl v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Zápis do 1. ročníka
  7. 4. 2016

  Do galérie Zápis do 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • Poďakovanie rodičom

  Vážení rodičia! Chceme sa Vám poďakovať za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili pri zápise detí do našej školy. Máme z nej veľkú radosť a verte, že rovnakou mierou nás aj zaväzuje. Na zápis prišlo 73 šikovných a bystrých predškolákov, pre ktoré boli pripravené zaujímavé úlohy a deti sa mohli pochváliť už doposiaľ získanými vedomosťami a zručnosťami. Spoločne s pani učiteľkami svoje prvé prijímacie skúšky zvládli na jednotku. Všetkým budúcim prvákom prajeme ešte bezstarostné dni bez veľkých povinností!

 • Oznam

  V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 ods.5 oznamujeme, že z dôvodu organizačných zmien počas Testovania 9 a zápisu do 1. ročníka budú mať dňa 6. apríla 2016 žiaci riaditeľské voľno. V prevádzke nebude ani školský klub detí. Stravníci budú automaticky odhlásení zo stravy okrem deviatakov.

 • Exkurzia v banskom múzeu
  4. 4. 2016

  Do galérie Exkurzia v banskom múzeu boli pridané fotografie.

 • Voľby do Rady školy

  Dňa 30. 03. 2016 sa uskutočnili voľby zástupcov rodičov do Rady školy ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová na funkčné obdobie 2016 - 2020. Volebná komisia v zložení Ing. Daniela Bedušová, Ing. Henrieta Sviteková a Ing. Radoslav Iždinský, určila celkové poradie kandidátov za rodičov podľa počtu odovzdaných platných hlasov. Za členov Rady školy boli zvolení 4 zástupcovia rodičov:

  1. Norbert Smačko

  2. Mgr. Katarína Štupáková

  3. Monika Galbavá

  4. Milan Geleta

  Zástupcom rodičov blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu!

   

 • Šarlotka Schlencová
  1. 4. 2016

  Do galérie Šarlotka Schlencová boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 31. marca 2016 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V poézii sa našej Šarlotke Schlencovej z 3. B podarilo zaujať porotu svojou „Šušľavou ježibabou“ od Václava Šuplatu. V silnej konkurencii 28 súťažiacich získala krásne 2. miesto v 1. kategórii. Srdečne blahoželáme!

 • MINIBASKETBALISTI SA STALI ŠAMPIONMI NA TURNAJI V BRATISLAVE !

  Na dátum 24.marec 2016 budú minibasketbalisti z Handlovej ešte veľmi dlho spomínať. Chlapci pod vedením trénera Jána Beráneka dosiahli obrovský úspech, keď v silno nabitom turnaji v Bratislave v kategórií minibasketbalistov, získali zlaté medaile a majstrovský pohár ! Celý článok aj s FOTOGALÉRIOU nájdete tu

 • Zápis do 1. ročníka

  Vážení rodičia budúcich prváčikov! Srdečne Vás pozývame spolu s Vaším dieťaťom na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v stredu 6. apríla 2016 v čase od 8.00 h do 17.00 h v pavilóne 1. stupňa. Počas zápisu pani učiteľky chvíľu hravou formou budú pracovať s dieťaťom (či rozozná základné farby, geometrické tvary, či má číselnú orientáciu, prípadne nakreslí obrázok, zarecituje básničku, zaspieva pesničku,...). Ide o orientačné posúdenie pripravenosti dieťaťa pre prácu v škole. K zápisu je potrebné prihlásiť deti, ktoré do 31. augusta 2016 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

  Vážení rodičia, na zápis si, prosím, prineste občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Tešíme sa na Vás!

  Viac informácií - viď Zápis do 1. ročníka

 • Plavecký výcvik

  Od 07.03.2016 do 18.03.2016 sa tretiaci zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni mesta Handlová. Boli sme rozdelení do dvoch skupín po triedach. Deti trénovala trénerka Stanka Gregorová. Cieľom plaveckého výcviku bolo, aby sa deti naučili plávať. V bazéne sme zažili veľa zábavy. Skoro všetci sa naučili plávať. Tí, ktorí vedeli už predtým sa zdokonalili. Veľmi sa nám páčilo, že nás pani učiteľky pustili aj do bufetu na hranolky a hot-dog. Plavecký výcvik sme zakončili v piatok 18.3. perfektnými súťažami, napr. výlov pukov z bazéna, plavecká štafeta, alebo kto najdlhšie zapláva pod vodou. Dokonca sme si pri bazéne aj zaspievali. Na záver sme dostávali krásne MOKRÉ VYSVEDČENIA.  Škoda, že na plavecký výcvik nechodíme každý rok.

  Napísali: Ivana Petrušková, Simona Štelclová, Karin Hanešová z 3. B triedy

 • ŠKD - leporelo k 640. výročiu Handlovej
  22. 3. 2016

  Do galérie ŠKD - leporelo k 640. výročiu Handlovej boli pridané fotografie.

 • ŠKD - Vynášanie Morény
  22. 3. 2016

  Do galérie ŠKD - Vynášanie Morény boli pridané fotografie.

strana: