Kontakt Novinky Fotoalbum O škole Triedy Virtuálna prehliadka školy
 • Návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

  Dňa 25. 09. 2015 žiaci 9. A a 9. B  navštívili výstavu „Ľudovít Štúr a jeho doba“ v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, ktorá im priblížila jeho osobnosť ako človeka, učiteľa, básnika a významného národného dejateľa Slovákov slovom, obrazovým materiálom a vystavenými predmetmi. Zaujímavá pre žiakov bola aj výstava o vývoji prírody a spoločnosti v regióne Hornej Nitry, ktorú si žiaci taktiež so záujmom pozreli.

 • Návšteva Hornonitrianskeho múzea
  3. 10. 2015

  Do galérie Návšteva Hornonitrianskeho múzea boli pridané fotografie.

 • STREETBALL 2015
  25. 9. 2015

  Do galérie STREETBALL 2015 boli pridané fotografie.

 • Streetbal 2015
 • Aktualizácia údajov
  22. 9. 2015 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  22. 9. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016

  Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2015. Nástup žiakov je o 8.00 h. Žiaci z 1. stupňa ukončia prvý školský deň o 9.30 h a žiaci z 2. stupňa o 9.45 h. Slávnostné privítanie prvákov sa uskutoční v telocvični o 8.00 h. Prosíme žiakov 9. ročníka, aby z dôvodu uvítania prvákov prišli do školy o 7.45 h. Ďakujeme! Riadne vyučovanie začína vo štvrtok 3. septembra 2015.

 • Rozprestri krídla a leť
  5. 7. 2015

  Do galérie Rozprestri krídla a leť boli pridané fotografie.

 • Rozprestri krídla a leť!

  S týmto mottom sa naši najstarší žiaci po deviatich rokoch slávnostne rozlúčili v telocvični našej školy so základnou školou. Na nových cestách im prajeme veľa šťastia a na križovatkách života správne rozhodnutia.

 • Projekt Kôšbal

  "Kôšbal" bol projekt, ktorý sa uskutočnil vďaka finančnej podpore CEEV Živica a IKEA Bratislava v rámci grantového kola "Pomáhame vyrásť". Súčasťou projektu bolo získavanie vedomostí o odpade a jeho separovaní prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a vytváranie praktických zručností v separovaní. V apríli  sa do školy  zakúpilo 84 košov na triedený odpad. Dotazníkom sa zistilo, že do triedenia odpadu na škole sa zapája až 94% žiakov.

 • VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA - UČITEĽ
 • Výlet na farmu 3. B
  25. 6. 2015

  Do galérie Výlet na farmu 3. B boli pridané fotografie.

 • Vyhodnotenie športových súťaží

  V školskom roku  2014/2015 sa žiaci našej školy aktívne zapojili do školských športových súťaží organizovanými SAŠŠ, CVČ Spektrum v Prievidzi a CVČ Relax v Handlovej. Dievčatá aj chlapci súťažili v kolektívnych športoch, najväčšie úspechy sme dosiahli v basketbale a hádzanej dievčat, gymnastickom štvorboji  a v malom futbale najmladších chlapcov. V celkovom vyhodnotení  športových súťaží okresu Prievidza si naša škola polepšila a obsadila z 35 základných škôl okresu Prievidza vynikajúce 2. miesto.

  Na 48. ročníku Handlovských športových hier, ktoré organizuje  CVČ Relax v Handlovej, sme sa zúčastnili vo všetkých športových disciplínach a po súbojoch  so žiakmi základných škôl handlovskej doliny sme získali opäť 1. miesto.

  Gratulujeme a ďakujeme všetkým našim športovcom za úspešnú reprezentáciu našej školy!

 • KOKTEIL V AMFITEÁTRI

  V piatok 19. júna sa uskutočnilo podujatie, pod Názvom "KOKTEIL V AMFITEÁTRI", ktoré pripravil školský klub detí a zúčatnilo sa ho 90 detí. Deti mali neopakovateľný zážitok a všetkým sa veľmi páčilo.

  video RTV: https://www.youtube.com/watch?v=RHyA7Ml-nPc

 • Koncert filmovej hudby

       Len pred dvomi rokmi vzniklo na pôde ZUŠ v Handlovej hudobné teleso, ktoré dnes vystupuje pod názvom Cinema musica. Pravidelne svojich poslucháčov teší vynikajúcimi interpretáciami melódií známych z filmového plátna.  Aj my, žiaci 8. a 9. ročníka, sme si v ich podaní 16. 6. 2015  vypočuli 12 nádherných skladieb. Žiaci 8. B sa na hodinách výchovy umením zaoberali tvorbou skladateľov filmovej hudby a ich výsledné prezentácie boli sprievodným slovom koncertu. Previedli nás ním Frederika Nikmonová, Julka Zuzana Kurincová a Dušan Kysela. Úchvatné melódie sa dotkli našich duší a zanechali v nich hlboký umelecký zážitok. Ďakujeme pani učiteľkám ZUŠ v Handlovej Denise Smačkovej, Kataríne Engererovej, Jane Kočnerovej a ich talentovaným žiačkam: Márii Schwartzovej, Paulínke Bátorovej, Martinke Roháčovej a Saške Suchej za krásny umelecký zážitok a prajeme ich veľa úspechov v ďalších podobných projektoch.

 • Oznam

  Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí sa zúčastnili školy v prírode na Skalke pri Kremnici a pre zlý zdravotný stav viacerých detí sme museli pobyt predčasne ukončiť, že nás vzniknutá udalosť nesmierne mrzí a snažíme sa nájsť vysvetlenie a príčinu celej situácie. Ďakujeme Vám, milí rodičia, za pochopenie.

 • HŠH - altetika

  Dňa 28. mája 2015 sa v areáli našej školy a ZŠ, Morovnianskej školy uskutočnil 48. ročník Handlovských športových hier v atletike. Naši žiaci v chladnom počasí zabojovali a podali vynikajúce výkony. Celkovo sme sa umiestnili na prvom mieste.

  Výsledy jednotlivcov: HSH_atletika_vyh.docx

 • Futbalový turnaj
 • Netradičná hodina anglického jazyka


  Dňa 28. mája 2015 sa uskutočnila otvorená hodina anglického jazyka na tému „Stravovanie v anglicky hovoriacich krajín a na Slovensku.“  Žiaci pomocou svojich prezentácii predstavili jednotlivé časti stravovania, od raňajok cez desiatu, obed, olovrant až po večeru. Vo svojich prezentáciách sa predovšetkým zamerali na zdravú a nezdravú stránku stravovania u nás a v zahraničí. Rovnako vyzdvihli druhy jedál, ktoré sa na Slovensku bežne nekonzumujú. Väčšinu týchto jedál si rovnako pripravili doma ako aj v škole a počas prezentácie pohostili publikum.

  Svoje prezentácie obohatili nielen ochutnávkou netradičných jedál, ktoré boli spolufinancované našou školou, ale ich aj okorenili rôznymi súťažami, hádankami a kvízmi.

  Na túto otvorenú hodinu boli pozvaní nielen rodičia, ale aj regionálna televízia, ktorá z našej hodiny vytvorila aj krásny video príspevok, ktorý sa nachádza na nasledujúcom odkaze: http://rtvprievidza.sk/home/handlova/2872-co-ranajkuju-anglicania

  Tešíme sa na ďalšiu otvorenú hodinu.

 • Jakubov krásny úspech

  Jakub Cibula z 9. C triedy opäť preukázal svoju húževnatosť. 15. mája sa po získaní 1. miesta v okresnom kole v behu na 1000 metrov prebojoval do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 4. júna 2015 v Dubnici nad Váhom. Tu si zmeral sily s tými najlepšími v kraji. Domov sa vrátil s krásnou medailou a diplomom za 2. miesto. Gratulujeme a zároveň ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

strana: