Kontakt Novinky Fotoalbum O škole Triedy Virtuálna prehliadka školy
 • "Z húsenice motýľom"

  Dňa 10. apríla 2015 sa uskutočnili v našej škole prednášky o dospievaní, ktorých cieľom bolo umožniť žiakom chápať fyzické a psychické zmeny počas dospievania. Vo 4. ročníku sa uskutočnila prednáška pod názvom "Z húsenice motýľom", v 6. ročníku pod názvom "Čas premien" a vo 8. ročníku pod názvom "Báť, či nebáť sa...?" Ďakujeme pani lektorke Mgr. Holecovej za milý prístup k deťom a veríme, že sa o rok opäť stretneme.

   

 • ZRŠ

  Vážení rodičia!

  Dňa 9. apríla 2015 (štvrtok) sa uskutočnia triedne aktívy ZRŠ v jednotlivých triedach so začiatkom o 15.30 h.

  Srdečne Vás pozývame!

 • Okresné olympiády

  V mesiaci marec naši žiaci reprezentovali školu a zúčastnili sa okresných olympiád v Prievidzi.

  Pytagoriáda

  Kategória P3: Zuzana Kechanová – 14. miesto, Kristína Botková – 15. miesto

  Kategória P4: Boris Blahovič, Ružena Hlaváčiková

  Kategória P5: Adam Sábel – 7. miesto, Patrik Ficel

  Kategória P6: Peter Dudáš, Sabína Chvojková

  Kategória P7: Marián Zeman – 3. miesto, Jakub Malárik

  Kategória P8: Dušan Kysela, Peter Kuric

  Fyzikálna olympiáda

  Kategória E: Michaela Boďová – 8. miesto

  Kategória F: Dušan Kysela, Daniel Weber

  Chemická olympiáda

  Kategória Dz: Sabína Szalaiová, Michal Ficel

 • Exkurzia - fyzika hrou

  O tom, že fyzika môže byť aj zaujímavou hrou sa presvedčili naši siedmaci. V pondelok, 30. marca, sa vydali na vedecké skúmanie do Atlantis centra v Bratislave. Okrem sily Van der Graffovho generátora pri ktorej im vlasy stáli ako naježenej mačke chlpy, si overili niektoré fyzikálne zákony. Zaujímavá bola expozícia s rovinnými zrkadlami, kde sa autor snažil doviesť žiakov k pochopeniu zákona odrazu. Prúdenie vzduchu mohli spoznať pri snahe dostať loptu do basketbalového koša pomocou fúkaného vzduchu. Pri expozícii s magnetmi sa zamýšľali nad tým, prečo sa niečo priťahuje a niečo odpudzuje. Ocenili aj vynález kolesa a kladky pri dvíhaní ťažkých vriec, či drobných stavebných prácach. No a určite si všetci zapamätajú schovávanie sa do obrovských bublín. Ako by to bolo fajn, keby sa všetko dalo naučiť len hrou.

 • Exkurzia - fyzika hrou
  7. 4. 2015

  Do galérie Exkurzia - fyzika hrou boli pridané fotografie.

 • Stretnutie ku Dňu učiteľov

  26. marca si do priestorov našej školy prišli pri príležitosti Dňa učiteľov zaspomínať na svoje pedagogické pôsobenie, vždy dobre vyzerajúce dôchodkyne. Pri kávičke nezabudli ani na svoje vnúčatá, ktorých podobizeň nepriniesli v klasických fotoalbumoch, ale v mobilných telefónoch, či tabletoch. Jednoducho, stále kráčajú s dobou. Bolo to príjemné stretnutie, ktoré si radi zopakujeme. Tak všetko najlepšie a pevné zdravie, milé kolegyne!

 • Vítanie jari
  31. 3. 2015

  Do galérie Vítanie jari boli pridané fotografie.

 • 1. ročník workshopu Vítanie jari

  Ľudia vítajú jar upratovaním, prípravami na Veľkú noc, púšťaním Moreny, úpravou záhrad... Žiaci z krúžku Nápadníček, pod vedením pani učiteľky Doletinovej, ju privítali netradične. Zúčastnili sa vydarenej akcie, venovanej prezentácii rôznych typov techník používaných pri výrobe veľkonočných a jarných ozdôb. Workshop sa uskutočnil v priestoroch Senior centra v Handlovej. Dve päťčlenné družstvá si pripravili prácu s krepovým papierom, ktorá si vyžadovala trpezlivosť a zručnosť. Žiaci ukázali prítomným techniku roláž, ktorou vyzdobili vajíčka a druhé družstvo z farebných pásov krepového papiera vyčarovalo  jarné kvety, ktorými vyzdobili venček. Odmenou za kreatívnu a trpezlivú prácu bola spoločná výstavka všetkých prítomných družstiev a sladká odmena.

 • Oznam

  Oznamujeme rodičom, že dňa 27. 03. 2015 (piatok) je udelené žiakom riaditeľské voľno v súlade s § 150 odsek 5 zákona 245/2008 Z. z. z dôvodu celomestských osláv Dňa učiteľov. V prevádzke nebude školská jedáleň ani školský klub detí. Ďakujeme za pochopenie!

 • Hviezdoslavov Kubín - 1. miesto

  V Prievidzi sa uskutočnili obvodné kolá Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy. V 1. kategórii v prednese poézie si prvé miesto vybojovala Šarlota Schlencová z 2. B a bude našu školu reprezentovať v krajskom kole v Bzinciach pod Javorinou. Porotu zaujali aj Michaela Fleischerová zo 4. C - 2. kategória poézia, Paulína Vicianová z 3. A - 1. kategória próza a Viktória Marková zo 6. B - 2. kategória próza, ktoré získali čestné uznania. Všetkým štyrom blahoželáme, tešíme sa z úspechu a Šarlotke držíme palce v krajskom kole!

 • Hodina dejepisu naživo

  Že hodina dejepisu nemusí byť odučená len v triede, o tom svedčí aj predpoludnie 3. 3. 2015.

  V našej telocvični pred žiakmi ako na filmovom plátne prebiehal prierez našimi dejinami. V dobových kostýmoch skupina hercov (Via historica) zábavným spôsobom sprístupnila a zopakovala najvýznamnejšie udalosti.

  Z pravlasti Slovanov sme sa dostali do Samovej i Veľkomoravskej ríše. Starí Maďari a Turci pred našimi očami bojovali o naše územie. Ale my sme Slováci. Dostaneme sa vždy z každej poroby. Bojujeme za svoje práva, ale aj za jazyk. "Štúr, Štúr, máš tento rok svoje výročie! Ďakujeme Ti za spisovnú slovenčinu!"

  A žiaci pod dojmami skutkov našich predkov odchádzali spokojní do svojich tried.

 • Zbieram baterky

  Naša škola je zapojená do súťaže „Zbieram baterky“.
  Žiaci sa na hodinách informatiky zaregistrovali na stránke www.zbierambaterky.sk, kde si vytvorili svoje konto. Každý žiak dostal zbernú taštičku, do ktorej sa zmestí 1 kg batérií. Po odovzdaní plnej taštičky vyučujúcej p. Bobokovej na 2. stupni a vyučujúcej p. Kaděrkovej na 1. stupni, dostane žiak stierací kupón s číselným kódom, ktorý je potrebné po prihlásení sa na stránku, vpísať do formulára. Žiakovi sa ihneď pripíše 100 bodov. Každý žiak si takto zbiera na svoje konto body, ktoré si môže do konca šk. roka vymeniť za vecné ceny.
  Naplnené zberné taštičky môžu žiaci nosiť p. uč. Bobokovej každý deň, okrem utorka, cez veľkú prestávku.

  NAJÚSPEŠNEJŠÍ ZBERAČI   (ku dňu 6. 3. 2015)

    MIKUŠ Marek

  7. B

  30 kg

    ŠIANDOR Miroslav

  7. B

  20 kg

    ŠAUŠA Pavol

  8. A

  11 kg

    STRIŽENCOVÁ Alexandra

  5. A

  11 kg

 • Biologická olympiáda

  V školskom kole biologickej olympiády kategórie C, riešili žiaci 2 praktické úlohy, z ktorých vypracovali protokol.

  1. úloha: Stavba ľudského vlasu a srsti cicavca
  2. úloha: Pozorovanie škrobových zŕn

  Olympiády sa zúčastnilo 12 žiakov: Miroslav Bella, Richard Havlík, Simona Kasardová, Zuzana Juliana Kurincová, Lucia Matušková, Paulína Murárová, Ema Reháková, Patrik Seifert, Lucia Trnková, Daniel Weber (všetci z 8. B), Michaela Boďová a Sabína Szalaiová (obidve z 9. C).

  Úspešnou riešiteľkou sa stala Sabína Szalaiová, žiačka 9. C triedy, ktorá postúpila do obvodového kola v Prievidzi.