Kontakt Novinky Fotoalbum O škole Triedy Virtuálna prehliadka školy
 • Oznam

  Oznamujeme rodičom, že dňa 27. 03. 2015 (piatok) je udelené žiakom riaditeľské voľno v súlade s § 150 odsek 5 zákona 245/2008 Z. z. z dôvodu celomestských osláv Dňa učiteľov. V prevádzke nebude školská jedáleň ani školský klub detí. Ďakujeme za pochopenie!

 • Hviezdoslavov Kubín - 1. miesto

  V Prievidzi sa uskutočnili obvodné kolá Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy. V 1. kategórii v prednese poézie si prvé miesto vybojovala Šarlota Schlencová z 2. B a bude našu školu reprezentovať v krajskom kole v Bzinciach pod Javorinou. Porotu zaujali aj Michaela Fleischerová zo 4. C - 2. kategória poézia, Paulína Vicianová z 3. A - 1. kategória próza a Viktória Marková zo 6. B - 2. kategória próza, ktoré získali čestné uznania. Všetkým štyrom blahoželáme, tešíme sa z úspechu a Šarlotke držíme palce v krajskom kole!

 • Hodina dejepisu naživo

  Že hodina dejepisu nemusí byť odučená len v triede, o tom svedčí aj predpoludnie 3. 3. 2015.

  V našej telocvični pred žiakmi ako na filmovom plátne prebiehal prierez našimi dejinami. V dobových kostýmoch skupina hercov (Via historica) zábavným spôsobom sprístupnila a zopakovala najvýznamnejšie udalosti.

  Z pravlasti Slovanov sme sa dostali do Samovej i Veľkomoravskej ríše. Starí Maďari a Turci pred našimi očami bojovali o naše územie. Ale my sme Slováci. Dostaneme sa vždy z každej poroby. Bojujeme za svoje práva, ale aj za jazyk. "Štúr, Štúr, máš tento rok svoje výročie! Ďakujeme Ti za spisovnú slovenčinu!"

  A žiaci pod dojmami skutkov našich predkov odchádzali spokojní do svojich tried.

 • Zbieram baterky

  Naša škola je zapojená do súťaže „Zbieram baterky“.
  Žiaci sa na hodinách informatiky zaregistrovali na stránke www.zbierambaterky.sk, kde si vytvorili svoje konto. Každý žiak dostal zbernú taštičku, do ktorej sa zmestí 1 kg batérií. Po odovzdaní plnej taštičky vyučujúcej p. Bobokovej na 2. stupni a vyučujúcej p. Kaděrkovej na 1. stupni, dostane žiak stierací kupón s číselným kódom, ktorý je potrebné po prihlásení sa na stránku, vpísať do formulára. Žiakovi sa ihneď pripíše 100 bodov. Každý žiak si takto zbiera na svoje konto body, ktoré si môže do konca šk. roka vymeniť za vecné ceny.
  Naplnené zberné taštičky môžu žiaci nosiť p. uč. Bobokovej každý deň, okrem utorka, cez veľkú prestávku.

  NAJÚSPEŠNEJŠÍ ZBERAČI   (ku dňu 6. 3. 2015)

    MIKUŠ Marek

  7. B

  30 kg

    ŠIANDOR Miroslav

  7. B

  20 kg

    ŠAUŠA Pavol

  8. A

  11 kg

    STRIŽENCOVÁ Alexandra

  5. A

  11 kg

 • Biologická olympiáda

  V školskom kole biologickej olympiády kategórie C, riešili žiaci 2 praktické úlohy, z ktorých vypracovali protokol.

  1. úloha: Stavba ľudského vlasu a srsti cicavca
  2. úloha: Pozorovanie škrobových zŕn

  Olympiády sa zúčastnilo 12 žiakov: Miroslav Bella, Richard Havlík, Simona Kasardová, Zuzana Juliana Kurincová, Lucia Matušková, Paulína Murárová, Ema Reháková, Patrik Seifert, Lucia Trnková, Daniel Weber (všetci z 8. B), Michaela Boďová a Sabína Szalaiová (obidve z 9. C).

  Úspešnou riešiteľkou sa stala Sabína Szalaiová, žiačka 9. C triedy, ktorá postúpila do obvodového kola v Prievidzi.