Kontakt Novinky Fotoalbum O škole Triedy Virtuálna prehliadka školy
 • Aktualizácia údajov
  19. 9. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Účasť žiakov v sprievode Pálfyho Laura
  12. 9. 2014

  Do galérie Účasť žiakov v sprievode Pálfyho Laura boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov
  8. 9. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Naši najmenší prvý deň v triede
  3. 9. 2014

  Do galérie Naši najmenší prvý deň v triede boli pridané fotografie.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

  Slávnostné otvorenie šk. roka 2014/2015 sa uskutoční v utorok 2. septembra 2014. Nástup žiakov je o 8.00 h. Žiaci z 1. stupňa ukončia prvý školský deň o 9.30 h a žiaci z 2. stupňa o 9.45 h. Slávnostné privítanie prvákov sa uskutoční v telocvični o 8.00 h. Prosíme žiakov 9. ročníka, aby z dôvodu uvítania prvákov prišli do školy o 7.45 h. Ďakujeme! Riadne vyučovanie začína v stredu 3. septembra 2014.

 • Poplatky v školskej jedálni

  Vážení rodičia! Na základe VZN mesta Handlová č. 3/2014 sa od 01. 09. 2014 menia poplatky stravného nasledovne: 1. stupeň - 1,09 € za jeden obed a mesačný poplatok na réžiu 2,50 €, 2. stupeň - 1,16 € za jeden obed a mesačný poplatok na réžiu 2,50 €. Réžia sa uhrádza už pri jednom odobratom obede v mesiaci. Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred poštovou poukážkou, z účtu alebo inak. Preplatky sa preplácajú dva mesiace pozadu. Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je možné deň vopred na t. č. 046/5475332 alebo 0949049541.

 • Prostredie vychováva

  Jednou z posledných aktivít bývalej pani riaditeľky Mgr. Janky Weiszovej v závere školského roka 2013/2014 bolo zabezpečenie zásobníkov na mydlo, papierové obrúsky na ruky a toaletný papier do všetkých priestorov WC v budovách školy aj telocvične. Pán školník všetko nainštaloval a žiaci sa v novom školskom roku môžu tešiť zo zlepšených podmienok hygieny a kultúry života v škole na Mierovom námestí. Ďakujeme!     viď fotoalbum

   

   

   

 • Koniec školského roka

  Všetkým žiakom prajeme pekné a slnečné prázdniny, rodičom a priateľom školy krásne dovolenky!

 • Niečo staré končí a niečo nové začína...

  S týmto mottom sa naši najstarší žiaci po deviatich rokoch rozlúčili so základnou školou a rozbehli  sa na prázdniny. Na nových cestách im prajeme veľa šťastia a na križovatkách života správne rozhodnutia. viď fotoalbum

 • Telocvičňa v novom

  Podarilo sa! Objekt areálu školy sa skompletizoval dokončením fasády telocvične. Poďakovanie patrí p. Marekovi Ištokovičovi za návrh, firme SI-TO-RO za realizáciu i p. Ivanovi Jakušovskému za maľbu na bočnej strane budovy telocvične. viď fotoalbum

 • Stretnutie priznivcov robotiky

  Na súťažnom stretnutí priaznivcov robotiky v Dome kultúry v Handlovej dňa 7. júna 2014 bol opäť úspešný nadšenec tejto záľuby Denisko Blaho, žiak 6. B triedy.  K získaniu 3. miesta v silnej konkurencii mu srdečne blahoželáme!

 • Tarzaniáda 2014
  26. 6. 2014

  Do galérie Tarzaniáda 2014 boli pridané fotografie.

 • Oceňovanie žiakov základných škôl a osemročného gymnázia

  Dňa 13. júna 2014 sa v Obradnej miestnosti Mestského úradu v Handlovej  uskutočnil slávnostný obrad oceňovania najlepších žiakov základných škôl a osemročného gymnázia v Handlovej. Pri výbere žiakov na ocenenie každá škola zohľadnila: vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, výsledky v rôznych oblastiach záujmovej činnosti, výrazné úspechy v riešení predmetových olympiádach, súťažiach, reprezentácia školy a mesta. Z našej školy boli ocenení:

  Filip Daubner  z 9. A 

  Viktória Marková z  5. C 

  Marián Zeman z 6. C 

  Jakub Cibula z 8. C 

  Srdečne blahoželáme!

  Viac na stránke mesta: http://www.handlova.sk/?id_menu=94696&limited_level=1&stop_menu=51068#me

 • Zábavno-súťažné popoludnie v ŠKD
  18. 6. 2014

  Do galérie Zábavno-súťažné popoludnie v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Noc v ŠKD
  18. 6. 2014

  Do galérie Noc v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Chorvátsko - ozdravný pobyt
  17. 6. 2014

  Do galérie Chorvátsko - ozdravný pobyt boli pridané fotografie.

 • Chorvátsko 2014

  V dňoch  30. mája – 8. júna 2014 sa žiaci ZŠ, Mierové námestie zúčastnili športového ozdravného pobytu v chorvátskom letovisku Sv. Filip a Jakov. Organizátor akcie Školský basketbalový klub, Handlová zorganizoval tento pobyt na základe záujmu rodičov, prostredníctvom cestovnej kancelárie MADO.

     Žiaci boli ubytovaní v uzavretom areáli v klimatizovaných apartmánoch s plnou penziou. Náplňou pobytu boli basketbalové a volejbalové zápasy, streetbalové turnaje, stolnotenisové turnaje, turistika, regenerácia pri mori a výlet loďou okolo ostrova Pašman so sledovaním voľne žijúcich delfínov. Sprievodným javom pobytu bolo krásne slnečné počasie.

     Súťaž o najčistejší apartmán vyhrali a odmenení balíčkom sladkostí boli chlapci Minárik, Riška, Kubovič, Kuric a Hromádka. Odmenu za najlepšieho športovca získal David Novosádek. V najlepšom basketbalovom družstve boli Matych, Hliva a Buzalka.

  Žiaci boli s podujatím spokojní a už teraz sa tešia na budúci rok a ďalší pobyt pri mori.

 • Čitateľský maratón v MsK

  S pozvaním zapojiť sa do čitateľského maratónu nás aj tento rok oslovili pracovníčky Mestskej knižnice v Handlovej.  Neodolali sme a dňa 5. 6. 2014 sme sa začítali do knižnej novinky  Davida Walliamsa Babka gaunerka.  Prežili sme úsmevné chvíle s hlavnými hrdinami a veríme, že sme svojou účasťou pomohli našej knižnici vytvoriť nový rekord v počte čítajúcich žiakov. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na budúci ročník!

 • Škola v prírode Kľačno
  9. 6. 2014

  Do galérie Škola v prírode Kľačno boli pridané fotografie.

 • HŠH – atletika 2. stupeň

  Dňa 29. mája 2014 sa uskutočnil v areáli našej školy 47. ročník Handlovských športových hier – atletika. Žiaci mladšej a staršej kategórie chlapcov a dievčat súťažili v štyroch disciplínach: beh na 60 m, beh na 600 m, hod kriketovou loptičkou a skok do diaľky. Snažili sa podať čo najlepšie výkony a ich umiestnenie bolo nasledovné:

  Mladší žiaci:

  Erik Vrška – 2. miesto v behu na 60 m       

  Lukáš Greguš – 3. miesto v behu na 600 m

  Mladšie žiačky:

  Nina Rosinová – 2. miesto v behu na 60 m   

  Sára Šimková – 1. miesto v behu na 60 m a 2. miesto v skoku do diaľky

  Emma Schniererová – 1. miesto v behu na 600 m

  Norika Ivanová  - 1. miesto v hode kriketovou loptičkou

  Starší žiaci:

  Dávid Peprík – 1. miesto v skoku do diaľky

  Jakub Cibula – 1. miesto v behu na 600 m a 3. miesto v skoku do diaľky

  Adrián Santa – 3. miesto v behu na 600 m

  Jakub Zderka – 3. miesto v hode kriketovou loptičkou

  Staršie žiačky:

  Simona Šuníková – 3. miesto v skoku do diaľky

  Dominika Pančíková – 2. miesto v behu na 600 m

strana: