Kontakt Novinky Fotoalbum O škole Triedy Virtuálna prehliadka školy
 • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

  Vážení rodičia! Rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015 si môžete vyzdvihnúť každý pracovný deň v čase do 15.00 h na ekonomickom oddelení školy.

 • Mediálne historky

  Dňa 14. apríla sa žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnili v Dome kultúry v Handlovej výchovno-motivačného divadelného predstavenia Mediálne historky. Cieľom projektu bolo upozorniť žiakov na nebezpečenstvo marketingového a mediálneho cielenia a na to, ako orientácia spotrebiteľa, konzumenta ovplyvňuje jeho samého. Prostredníctvom mladého -násťročného Labaša mohli žiaci vidieť ako možno hľadať skutočné hodnoty v lesklom svete konzumu, ktorý mladého človeka očarúva pozlátkovým kúzlom.

 • Deň Zeme - kvíz

  Dňa 14. apríla sa v priestoroch CVČ Handlová uskutočnil celomestský prírodovedný kvíz Deň Zeme. V kategórii mladších žiakov (Sára Schlencová, Frederika Nikmonová, Dušan Kysela) sme sa umiestnili na 1. mieste a v kategórii starších žiakov (Emma Bielokostolská, Adam Radovský, Kristína Ficelová) na 2. mieste. Žiakov na súťaž pripravoval p. učiteľ Perniš. Gratulujeme!

 • Dopravná súťaž

  Dňa 11. apríla sa žiaci našej školy zúčastnili dopravnej súťaže, ktorá sa uskutočnila na ihrisku pri ŠZŠ v Handlovej. Žiaci si v teoretickej časti overili svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky a v praktickej časti absolvovali jazdu zručnosti na bicykli. Družstvo mladších žiakov (Natália Poláková, Emma Paulínyová, Marek E. Mikuš, Samuel Ondruška) sa umiestnilo na 2. mieste a družstvo starších žiakov (Dominika Pančíková, Michaela Sovská, Roman Hudák, Dominik Bella) na  3. mieste. Gratulujeme!

 • Čas premien

  Dňa 9. apríla sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda o dospievaní a reprodukčnom zdraví. Žiačky 6. ročníka sa zúčastnili besedy s názvom Čas premien, žiačky 8. ročníka Žena ako symbol života a chlapci 7. ročníka sa zúčastnili besedy s názvom Na štarte mužnosti. Jednotlivé besedy sa uskutočnili  v spolupráci s MP promotion s.r.o., ktorých cieľom je umožniť deťom chápať fyzické a psychické zmeny počas dospievania. Beseda sa žiakom páčila a lektorke položili veľa zaujímavých otázok.

 • Exkurzia v Atlantis Centre

  V utorok 8. apríla navštívili žiaci 4. ročníka zábavné a vzdelávacie centrum Atlantis v Leviciach. Mali možnosť zoznámiť sa s rôznymi fyzikálnymi javmi a zároveň "hrať sa" s rôznymi exponátmi. Najviac času strávili pri obrovskom bublifuku. Počas exkurzie sa žiaci stali súčasťou procesu mumifikácie, dozvedeli sa, kto bol faraón, ako sa volá prvý papier pochádzajúci z Egypta a veľa iných zaujímavostí, ktoré určite v nich zanechali nezabudnuteľné zážitky.

 • Aktualizácia údajov
  4. 4. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • HŠH - Gymnastický štvorboj

  Dňa 27. 03. 2014 sa v telocvični ZŠ Morovnianska cesta v Handlovej uskutočnil Gymnastický štvorboj v rámci Handlovských športových hier. Žiaci súťažili v troch kategóriách chlapcov a dievčat. Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

  Kategória A       

  chlapci: 1. miesto (Šimorka, Halmeš, Ondrejka)

  dievčatá: 1. miesto (Strižencová K., Michalková, Kotlárová)

  Kategória B

  chlapci: 2. miesto (Krivuš, Haneš, Májový)

  dievčatá: 1. miesto (Strižencová A., Klačanská, Galbavá)

  Kategória C

  chlapci: 2. miesto (Pernica, Minárik, Cibula)

  dievčatá: 4. miesto (Trnková, Schwartzová, Šimková)

 • Darujte 2% z daní
  Prosíme všetkých rodičov, priateľov, zamestnancov a známych o poukázanie 2% z daní za rok 2013. 
   

   

  Údaje prijímateľa: 
  Školský basketbalový klub Handlová
  Mierové námestie 255/27,  Handlová 972 51
  právna forma:  občianske združenie
  IČO:  36124826
   
  Tlačivo Vyhlásenie si môžete stiahnuť z webovej stránky školy a mesta
   
   
   alebo Vám ho poskytnú triedne učiteľky a sekretariát školy.
   
  Fyzické a právnické osoby vpísať údaje do Daňového priznania (termín do 31. marca 2014).
   
  Po vyplnení tlačiva Vyhlásenie ho spolu s tlačivom Potvrdenie /od zamestnávateľa/
  môžete odovzdať na sekretariáte ZŠ.
   
  Termín: do 30. apríla 2014.
   
   
  Všetkým Vám ďakujeme.
 • 90 slov pre knižnicu
  1. 4. 2014

  Do galérie 90 slov pre knižnicu boli pridané fotografie.

 • 90 slov pre knižnicu

  Dňa 26. 3. 2014 sa v Mestskej knižnici v Handlovej uskutočnilo vyhodnotenie literárnej súťaže 90 slov pre knižnicu, ktorú vyhlásila Mestská knižnica v Handlovej pri príležitosti 90-teho výročia jej založenia. Do súťaže sa zapojili viacerí žiaci a žiačky našej školy. Najlepšími prácami, ktoré sme za našu školy poslali do súťaže, boli práce týchto žiačok:

  8. B        Lenka Bellová, Kristínka Loziňáková, Barborka Ondrušíková,

  6. A        Natália Poláková, Nina Rosinová, Diana Bonišová, Sabína Némethová.

  Odborná porota vyhodnotila ako najlepšie v 2. kategórii poézie krásne básničky Kristínky Loziňákovej a Niny Rosinovej.  Dievčatám gratulujeme a prajeme, aby ich literárna múza neopúšťala a pomohla im vytvoriť ešte mnoho krásnych diel.

  Práce si môžete prečítať kliknutím tu:

  90_slov_pre_kniznicu(1).doc

 • Najaktívnejší čitateľ roku 2013

  Dňa  25. 3. 2014 sa v Mestskej knižnici v Handlovej uskutočnila beseda pri príležitosti Marca – mesiaca knihy. Súčasťou bolo odovzdanie pamätného listu Kristíne Chovancovej, žiačke 6. B triedy, ako najaktívnejšej čitateľky MsK v Handlovej.  Kristínke prajeme veľa príjemných chvíľ strávených v krajine fantázie.

 • Príroda očami detí

  V dňoch 18. - 21. marca 2014 sa v CVČ Handlová uskutočnila výstava výtvarnej súťaže Príroda očami detí v rámci ochrany prírody a životného prostredia. Do súťaže sa zapojili všetky ZŠ v meste a celkovo bolo vystavených 303 prác detí. V kategórii ZŠ - mladší žiaci (1. - 4. roč.) získali 1. miesto žiaci zo 4. B za kolektívnu prácu a v kategórii ZŠ - starší žiaci (5. - 9. roč.) získala 2. miesto Kristína Pušková, žiačka 6. B triedy, ktorá zaujala svojou prácou porotu a získala aj 1. miesto v kategórii cena ZO SZOPK.

 • KLOKAN
  30. 3. 2014

  Do galérie KLOKAN boli pridané fotografie.

 • Matematický KLOKAN

  Aj v tomto školskom roku sa do najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže na svete - matematického KLOKANA zapojilo z našej školy 58 žiakov. Teší nás, že sa zapájajú aj žiaci z 1. ročníka. 24. marca všetci riešili zaujímavé úlohy, a s trochou šťastia môžu vyhrať aj nejakú cenu. Všetkým prajeme veľa bodov v súťaži a vy, ktorí ste zaváhali a neprihlásili ste sa, veríme, že to skúsite na budúci rok. Výsledky budú zverejnené 14. apríla na stránke súťaže.

 • Hviezdoslavov Kubín

  26. 03. 2014 sa zišli najúspešnejší recitátori v okresnom kole súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín. Konkurencia bola aj v tomto roku veľmi silná a opäť sa môžeme pochváliť peknými výkonmi našich recitátorov. Tomáš Podolec z 3. C získal v  1. kategórii poézie 2. miesto, Tomáš Vajnorák zo 4. B získal v 2. kategórii prózy 3. miesto. Aj dievčatá Dorota Bielokostolská z 3. C a Sára Schlencová z 5. C zaujali porotu a dostali čestné uznania za presvedčivý výkon. Všetkým štyrom blahoželáme a tešíme sa z úspechu!

 • Pytagoriáda

  V Prievidzi sa konalo okresné kolo Pytagoriády, matematickej súťaže, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Najlepšie sa darilo Mariánovi Zemanovi zo 6. C, ktorý obsadil 1. miesto, Adamovi Sábelovi zo 4. B, ktorý skončil na 4. mieste a úspešnými riešiteľmi boli aj Daniel Weber zo 7. B a Adrián Beláň zo 4. B. Všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu ďakujeme a Vám, chlapci, blahoželáme!

 • Plavecký výcvik

  Niektorí naši tretiaci smelo, niektorí so strachom nastúpili na plavecký výcvik, ktorý sa konal od 10. marca do 21. marca. Veľmi skúsená trénerka Stanka Gregorová svojím prístupom dokázala vo všetkých žiakoch vzbudiť radosť z pohybu vo vode. Z neplavcov sa stali plavci, a niektorí si osvojili aj nové štýly plávania. Všetci sa skamarátili s vodou a odmenou im bolo mokré vysvedčenie za dvojtýždňové úsilie. Ďakujeme p. trénerke za jej milý prístup a trpezlivosť so všetkými žiakmi.

 • Plavecký výcvik 3. ročník
  25. 3. 2014

  Do galérie Plavecký výcvik 3. ročník boli pridané fotografie.

 • Exkurzia - Meteorologická stanica

  Dňa 21. marca 2014 si žiaci našej školy opäť po roku pripomenuli Svetový deň vody návštevou meteorologickej stanice v Banskej Bystrici. Okrem zaujímavého filmu o výstavbe tajchov v okolí Banskej Štiavnice si prehliadli aj vozidlo určené na meranie veľkých vôd, kde im bolo ukázané ako sa meria prietok riek. Na jednotlivých stanovištiach si vypočuli odborný výklad pracovníkov stanice o emisnom monitorovaní Slovenska, o geologickej stavbe nášho územia a prezreli si prístroje na meranie jednotlivých veličín meraných v meteorológii. Pri následnej prehliadke meteorologickej záhradky si oprášili vedomosti z hodín fyziky. Mali možnosť v skutočnosti  a za odborného výkladu vidieť meranie meteorologických prvkov.

strana: