Kontakt Novinky Fotoalbum O škole Triedy Virtuálna prehliadka školy
 • Aktivity v školskom klube detí
  25. 11. 2015

  Do galérie Aktivity v školskom klube detí boli pridané fotografie.

 • Základný fotoalbum
  23. 11. 2015

  Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

 • MIKULÁŠSKY BASKETBALOVÝ TURNAJ 2015 už 4.DECEMBRA

  Pripravujeme pre Vás špeciálny MIKULÁŠSKY basketbalový turnaj , ktorý sa uskutoční v piatok 4.12.2015.  Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.sbkhandlova.sk . Bude sa hrať o zaujímavé ceny !!!  

 • Memoriál Karola Matiaška

  V sobotu 7. 11. 2015 sa uskutočnil 2. ročník memoriálu Karola Matiaška v halovom minifutbale žiakov 1. stupňa ZŠ. Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo mladších žiakov v zložení Moštenický, Matiašovský, Zbiták, Berényi, Kalman, Šuník, Kubaliak a Hirka. Títo žiaci obsadili prvé miesto a získali putovný pohár. Družstvo starších žiakov tvorili Ondrejka, Stránsky, Porubčan, Trgiňa, Geleta, Peprík a Madaj.  Títo chlapci si vybojovali 3. miesto. Timotej Moštenický bol vyhlásený za najlepšieho útočníka memoriálu. Všetkým chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • Narodeniny Ľudovíta Štúra

  28. 10. 2015 sme si pripomenuli 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra. Otvorené hodiny žiakov 8. B a 6. B prezentovali ich  vedomosti a komunikačné zručnosti. Ostatní žiaci sa 27. a 28. októbra 2015 na hodinách SJL venovali vedomostnému kvízu, prostredníctvom ktorého si preverili a rozšírili svoje vedomosti o tomto velikánovi slovenského národa.

  A keďže sa patrí oslávencovi blahoželať, vytvorili sme mu kyticu našich veršovaných blahoželaní. Veríme, že by ho iste potešili.  Všetko najlepšie, Ľudovít!

  Ukážky si môžete pozrieť v prílohe a v galérii.Mily_Ludovit.doc

 • Aktivity v ŠKD
  26. 10. 2015

  Do galérie Aktivity v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Otvorená hodina o Ľ. Štúrovi

  28. 10. 1815 sa narodila v Uhrovci jedna z najvýznamnejších osobností slovenských dejín. Jazykovedec, novinár, spisovateľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, človek. Človek, ktorý bojoval za svoju vlasť a národ. Tie postavil na prvé, najdôležitejšie miesto. Reč je o Ľudovítovi Štúrovi. Práve v tomto čase si pripomíname 200. výročie jeho narodenia. Na túto udalosť nezabudla ani trieda 8. B, ktorá si pod vedením pani učiteľky Fontányovej pripravila Otvorenú hodinu o Ľudovítovi Štúrovi. Pozvaní boli rodičia, príbuzní a každý, kto si chcel rozšíriť vedomosti o tomto veľkom človeku. Žiaci priblížili jeho biografiu, od narodenia až po posledné roky života, ktorý ukončila nešťastná udalosť. Ľudovít Štúr sa pri preskakovaní jarku postrelil do nohy a umrel na otravu krvi. Žiaci priniesli dôležité informácie, ale aj zaujímavosti, s ktorými sa rodičia nestretli. Nesmelo chýbať priblíženie znakov romantizmu, všetkých sfér jeho pôsobenia, ako aj spomenutie jeho veľkých životných lások a posledné roky života. Tie otvorili celú sériu životných tragédii Ľudovíta Štúra. Žiaci sa pripravili naozaj svedomito. Atmosféra bola veľmi uvoľnená, príjemná, dokonca si niektorí aj zaspievali pieseň Kopala studienku, ktorej nápev slúži ako predloha k našej terajšej hymne. Veľké poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí si našli čas a prišli podporiť svoje deti. Všetci sa zhodli, že strávili príjemné chvíle a tešia sa na ďalšie stretnutie. Video: https://youtu.be/HaXxYY9AyTg

 • 200. výročie narodenia Ľ. Štúra
  25. 10. 2015

  Do galérie 200. výročie narodenia Ľ. Štúra boli pridané fotografie.

 • Maratón v aerobiku
  21. 10. 2015

  Do galérie Maratón v aerobiku boli pridané fotografie.

 • Detský maratón v aerobiku

  V sobotu 17. októbra 2015 sa v CVČ uskutočnil už 13. ročník Detského maratónu v aerobiku. Z rekordného počtu 80 účastníkov bola presne polovica žiakov z našej školy.  V silnej konkurencii obstáli na výbornú! Za svoju kondíciu, vytrvalosť, spojenie pohybu a rytmu si odniesli hodnotné ceny nasledovní žiaci: V 1. kategórii 1. miesto získala M. Tóthová z 2. C, 3. miesto T. Partlová z 1. C. V 2. kategórii 2. miesto získala V. Ďurkanová z 3. B a 3. miesto T. Kerestešová z 3. B. V 3. kategórii 1. miesto získala D. Kalmanová z 5. B, 2. miesto B. Trepáčová zo 6. A a 3. miesto A. Strižencová zo 6. A. Vo 4. kategórii 1. miesto získala M. Frťalová z 8. A. V chlapčenskej kategórii 1. miesto získal M. Geleta z 3. B a 2. miesto R. Magdolen z 3. B. Všetkým blahoželáme!

   

 • Deň otvorených dverí
  21. 10. 2015

  Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí v samospráve nášho mesta

  V utorok 20.10. 2015 sme v rámci Dňa otvorených dverí v mestskej samospráve navštívili Mestský úrad. Keď sme prišli, čakala nás teta hovorkyňa so Shrekom, ktorí nás sprevádzali po jednotlivých miestnostiach. Shrek nám počas prehliadky robil šašoviny. Zistili sme, kde nás rodičia zapísali, keď sme sa narodili a potom sme navštívili obradnú miestnosť. Tam si naši spolužiaci Milanko a Vierka zahrali úlohu nevesty a ženícha. Zosobášila ich pani poslankyňa. Bolo to veľmi smiešne, lebo sme všetci kričali, aby si dali pusu. Ďalej sme videli zasadačku, v ktorej sa koná mestské zastupiteľstvo. Pánovi poslancovi sme mohli klásť otázky o Handlovej. Dokonca sme si aj odhlasovali týždenné jesenné prázdniny. Pred zasadačkou sme sa z pripraveného panela dozvedeli ďalšie zaujímavosti o našom meste. Počas našej návštevy nás natáčala aj regionálna televízia, tak budeme aj v reportáži. Je super, že máme v meste Deň otvorených dverí, lebo sme získali nové informácie o fungovaní nášho mesta. Ďakujeme!

  Šarlota Schlencová, Mia Rosinská a Karin Hanešová z 3.B

 • Deň zdravej výživy
  20. 10. 2015

  Do galérie Deň zdravej výživy boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov
  8. 10. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

  Dňa 25. 09. 2015 žiaci 9. A a 9. B  navštívili výstavu „Ľudovít Štúr a jeho doba“ v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, ktorá im priblížila jeho osobnosť ako človeka, učiteľa, básnika a významného národného dejateľa Slovákov slovom, obrazovým materiálom a vystavenými predmetmi. Zaujímavá pre žiakov bola aj výstava o vývoji prírody a spoločnosti v regióne Hornej Nitry, ktorú si žiaci taktiež so záujmom pozreli.

 • Návšteva Hornonitrianskeho múzea
  3. 10. 2015

  Do galérie Návšteva Hornonitrianskeho múzea boli pridané fotografie.

 • STREETBALL 2015
  25. 9. 2015

  Do galérie STREETBALL 2015 boli pridané fotografie.

 • Streetbal 2015
 • Aktualizácia údajov
  22. 9. 2015 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016

  Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2015. Nástup žiakov je o 8.00 h. Žiaci z 1. stupňa ukončia prvý školský deň o 9.30 h a žiaci z 2. stupňa o 9.45 h. Slávnostné privítanie prvákov sa uskutoční v telocvični o 8.00 h. Prosíme žiakov 9. ročníka, aby z dôvodu uvítania prvákov prišli do školy o 7.45 h. Ďakujeme! Riadne vyučovanie začína vo štvrtok 3. septembra 2015.

strana: